Archiwum wiadomości

Wizytacje w Zakładach Zagospodarowania Odpadów

W ramach dialogu konkurencyjnego, który ma prowadzić do wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za projekt, budowę i eksploatację regionalnej spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku, odbyło się pięć wizytacji w Zakładach Zagospodarowania Odpadów (tzw. RIPOK-i). Zostały one zorganizowane dla ekspertów i przedstawicieli koncernów, które uczestniczą w niniejszym postępowaniu. Władze i specjaliści Zakładów, przy okazji prezentowania swojej infrastruktury i organizacji pracy, odpowiadali również na szereg pytań dot. przyszłej współpracy z partnerem prywatnym, który będzie odpowiadał za inwestycję. Spotkania były też elementem przygotowania stron do drugiej tury dialogu konkurencyjnego.