Archiwum wiadomości

Spotkanie z Radą Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego

Przed Radą Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego stoją bardzo poważne zadania, wymagające jeszcze większego zaangażowania niż dotychczas - stwierdzili członkowie Rady podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 21 stycznia. Zakład potwierdził gotowość do dalszej, szerokiej współpracy. Obrady służyły przede wszystkim temu, by podsumować działania podjęte w 2015 roku, efekty pracy Zakładu w ostatnich 12 miesiącach i przedyskutować plany na najbliższy czas.

Jedną z ważniejszych kwestii omawianych na spotkaniu był sposób kontroli i opiniowania prac Zakładu Utylizacyjnego przez Radę, w tym przedstawicieli strony społecznej, przy dwóch kluczowych inwestycjach. Pierwsza z nich to budowa Portu Czystej Energii (spalarnia odpadów), ponieważ w tym roku zapadną ostateczne rozstrzygnięcia dot. tego projektu oraz wyłoniony zostanie partner prywatny tej inwestycji. Trwają też przygotowania do budowy hermetycznej hali na placu dojrzewania kompostu - to bardzo ważne przedsięwzięcie, które ma znacząco ograniczyć wpływ Zakładu na otoczenie.

Ponadto omówione zostały statystyki przywożonych do ZU odpadów w 2015 roku, społeczne aspekty planowanej na połowę 2016 roku obowiązkowej segregacji szkła na terenie Gdańska, planowane badania emisji dioksyn i furanów (ustalenie tzw. tła pod badania po uruchomieniu spalarni) oraz modernizacja i rozbudowa systemu odgazowania kwater.

Ze strony Jednostki Realizującej Projekt udział w spotkaniu wziął Grzegorz Walczukiewicz.