Archiwum wiadomości

Konsultacje robocze z przedstawicielami RIPOK-ów

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zorganizował spotkanie z władzami pozostałych 4 RIPOK-ów (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych), by przybliżyć przebieg pierwszej rundy dialogu konkurencyjnego, a także przedyskutować dalsze działania w ramach wspólnego projektu. Przygotowania do inwestycji weszły w kluczową fazę, ponieważ w najbliższych miesiącach zatwierdzone zostaną ostateczne założenia dla niej. Wymaga to bardzo ścisłej oraz regularnej współpracy wszystkich Zakładów.

Podczas spotkania omówiony został m.in. schemat instytucjonalny projektu przedstawiający zależności prawne i ścieżkę odpadów, które będą trafiały do spalarni, a także parametry krytyczne odpadów i technologię projektowanej instalacji. Przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego zaprezentowali też aktualny schemat finansowania projektu, podział ryzyka oraz wymagania jakie zostaną postawione partnerowi prywatnemu.

Strategiczną i pilną kwestią do rozstrzygnięcia jest wiążące ustalenie docelowych mocy przerobowych planowanej spalarni, czyli tym samym ilości odpadów z poszczególnych RIPOK-ów (z podziałem na gminy), które będą trafiać do tej regionalnej instalacji.