Archiwum wiadomości

Pogłębienie współpracy z Radą Interesariuszy

Kolejne spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego poświęcone było kilku bardzo ważnym tematom, które de facto zdominują jej prace w 2016 roku. Przede wszystkim mowa tu dalszym o konsultowaniu projektu spalarniowego. 

Przedstawiciele strony społecznej, Rad Dzielnic, Rady Sołeckiej Otomina (Gmina Kolbudy), Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Zakładu Utylizacyjnego, a także eksperci, najwięcej czasu poświęcili sprawie budowy spalarni odpadów komunalnych, szczególnie w aspekcie weryfikowania skuteczności redukacji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Do dyskusji zaproszono również eksperta zewnętrznego - dyrektor Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, Krystynę Szymańską, która przedstawiła szczegółową opinię na ten temat, rozważano także różne warianty monitoringu i nadzoru nad monitoringiem, by móc zagwarantować pełne bezpieczeństwo mieszkańców w okolicy.

Ze strony Zakładu Utylizacyjnego temat był dyskutowany przez prowadzących projekt (JRP) Sławomira Kiszkurno i Grzegorza Walczukiewicza, a ponadto prezesa Zakładu Wojciecha Głuszczaka. 

Przy okazji spotkania Rady Cyprian Maciejewski, rzecznik prasowy ZU, przybliżył wszystkie działania informacyjne skierowane do mieszkańców (w roku minionym, bieżące) oraz nakreślił plan na kolejne miesiące – z naciskiem na informowanie o projekcie budowy spalarni odpadów komunalnych.