Archiwum wiadomości

Spotkanie z radnymi i władzami Gdańska

Zakład Utylizacyjny zorganizował spotkanie informacyjne dla miejskich radnych dot. projektu budowy spalarni odpadów.

Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie, co potwierdza obecność 11 radnych, w tym Przewodniczących obu klubów oraz Przewodniczącego Rady Miasta. W dyskusji udział wzięli również Zastępcy Prezydenta Gdańska Piotr Grzelak i Andrzej Bojanowski oraz Sekretarz Miasta Danuta Janczarek.

Stan realizacji projektu oraz jego najważniejsze założenia z naciskiem na aspekty samorządowe i ekonomiczne przedłożył pełnomocnik ds. realizacji inwestycji Sławomir Kiszkurno. Podczas spotkania dyskutowane były m.in. tematy zagospodarowania żużli i popiołów pozostałych po procesie spalania czy też wpływu inwestycji na opłaty ponoszone przez mieszkańców.