Archiwum wiadomości

Inicjatywa skierowana do branży deweloperskiej

Jest to kolejny element naszych działań komunikacyjnych skierowanych do interesariuszy spółki – tym razem do deweloperów. Zależy nam, aby wiedza wszystkich zainteresowanych była jak najpełniejsza. To oczywiste, że przyszłość Zakładu oraz ograniczanie uciążliwości to bardzo poważne zagadnienia dla inwestorów z tej okolicy. Dla nas z kolei branża deweloperska to potencjalni partnerzy w sprawnym przekazywaniu kluczowych informacji do mieszkańców, także tych przyszłych, Gdańska czy też Kowal i Otomina w Gminie Kolbudy – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes ZU.

Podczas spotkania dokładnie nakreślono m.in. przyczyny problemu uciążliwości zapachowej, sposób i perspektywę dalszego redukowania tego problemu (inwestycje), fakty i badania potwierdzające, że funkcjonowanie Zakładu nie ma wpływu na zdrowie okolicznych mieszkańców, a także argumenty potwierdzające, że spalarnia odpadów będzie bezpieczna dla otoczenia i środowiska. Dokładnie omówiona została strategiczna inwestycja, która jest w przygotowaniu. Do końca 2018 roku ma powstać nowa, hermetyczna instalacja kompostowania, zajmująca część obecnego placu dojrzewania kompostu. To materiał na placu jest właśnie głównym źródłem przykrych zapachów.

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci kilkunastu deweloperów, zajmujących się budownictwem mieszkaniowym oraz obiektów usługowych, a także przedstawiciele dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Po części oficjalnych prelekcji odbyła się ponadgodzinna dyskusja z udziałem zastępcy prezydenta Gdańska, Andrzeja Bojanowskiego. - Na pewno oczekiwane są jak najszersze działania informacyjne, kampanie wyjaśniające ten trudny temat. I to nie tylko z naciskiem na bliskie sąsiedztwo, ale skierowane do mieszkańców całego miasta – komentowała Iwona Gabryel z 4 Invest Sp. z o.o.

Z kolei Wiesława Kurpiewska, reprezentująca Polnord, zauważyła: My potrzebujemy prostego i oficjalnego przekazu, który w sposób odpowiedzialny będziemy mogli powtórzyć naszym klientom – jak inwestycje przełożą się na redukowanie uciążliwości. Temu właśnie służyło spotkanie. Dla uczestników przygotowano specjalne materiały informacyjne do wykorzystywania biurach obsługi w bieżących kontaktach z klientami oraz wskazano sposoby pozyskiwania szczegółowych informacji, dzięki stałemu zaangażowaniu Zakładu Utylizacyjnego. - Jestem przekonany, że ta inicjatywa ułatwi Państwu podjęcie ważnych decyzji biznesowych, dialog z klientami, a jednocześnie umożliwi też przekazywanie im rzetelnej, pozyskanej u źródła, wiedzy na ten temat. Bardzo nam zależy, aby do mieszkańców docierała rzeczowa i spójna informacja, bez względu na to, czy poszukują jej w Urzędzie Miejskim, Zakładzie czy u wybranego dewelopera – podkreślał wiceprezydent Andrzej Bojanowski.

Kliknij tutaj, aby pobrać prezentację ze spotkania.