Archiwum wiadomości

Konsultacje z Radą Interesariuszy i WIOŚ

Postępy w realizacji projektu spalarniowego oraz analiza możliwości środowiskowej kontroli przyszłej instalacji – to dwa główne tematy dyskutowane podczas wrześniowego posiedzenia Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego.

W pierwszej kolejności o przygotowaniach do budowy hermetycznej kompostowni odpadów organicznych, najbardziej uciążliwych zapachowo, mówił Piotr Gołaszewski z Zakładu Utylizacyjnego.

Następnie obszerną prezentację na temat metod pomiaru i analizy emisji zanieczyszczeń oraz odorów z instalacji takich jak Zakład Utylizacyjny, czy planowana spalarnia, przedstawił Jarosław Paczos, przewodniczący Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego. – Ze względu na ukształtowanie terenu oraz ruchy mas powietrza nie ma chyba gorzej położonego zakładu gospodarki odpadami niż Szadółki. To między innymi powoduje, że odory z Zakładu często silniej odczuwalne są nocą. Dotyczy to zarówno przygotowywanej obecnie kompostowni, jak i planowanej spalarni odpadów. Apeluję, byśmy pamiętali o profesjonalnej analizie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i odorów – mówił J. Paczos.

Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za tak merytoryczną i wyczerpującą prezentację. Weźmiemy pod uwagę przedstawione przez Pana zagadnienia. Przypominam, że w toku ubiegania się o pozwolenie na budowę konieczne będzie przeprowadzenie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko. Zależy nam na tym, by spalarnia była bezpieczna dla otoczenia – przekonywał Grzegorz Walczukiewicz, prowadzący projekt budowy spalarni. Zarząd Zakładu przychylił się również do wniosku Rady o zorganizowanie dla niej wyjazdu studyjnego do nowej spalarni w Koninie.

Gościem specjalnym Rady Interesariuszy był Jarosław Stańczyk, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Obszernie przedstawił on zadania, uprawienia i możliwości kontrolne WIOŚ, w szczególności w zakresie działalności przedsiębiorstw takich jak Zakład Utylizacyjny. W toku dyskusji analizowano wszelkie możliwości techniczne i formalno-prawne, które pozwolą na kontrolę emisji z przyszłej spalarni.