Archiwum wiadomości

Rada Interesariuszy zwiedziła spalarnię w Koninie

Spalarnia odpadów w Koninie została oddana do użytku rok temu. Obsługuje 36 gmin zamieszkałych przez 367 tys. osób. Przetwarza 94 tys. ton odpadów rocznie za pośrednictwem jednej linii technologicznej. W efekcie powstaje energia elektryczna dla ok. 50 tys. mieszkań oraz ciepło zaspokajające 12 proc. rocznego zapotrzebowania mieszkańców Konina i okolic.

- Wyjazd do spalarni odpadów w Koninie był okazją do zapoznania się z działaniem takiej instalacji
w polskich warunkach. Członkowie Rady mieli już okazję poznać tego typu obiekt funkcjonujący
w Niemczech, ale pierwszy raz mogliśmy poznać realia eksploatacji takiej instalacji w Polsce. Zbieramy w ten sposób doświadczenia innych zakładów gospodarki odpadami, które następnie będziemy mogli wykorzystać przy realizacji gdańskiego projektu
– wyjaśnia Monika Łapińska-Kopiejć, z działu promocji Zakładu Utylizacyjnego.

Jednym z tematów, bardzo ważnym przy tego typu obiektach, istotnym dla każdej ze stron zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia,  są kwestie środowiskowe, czyli oddziaływanie tego typu instalacji na otoczenie i dialog społeczny w tym obszarze. W Koninie mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać poziom emisji ze spalarni za pomocą dostępnej w miejscu publicznym specjalnej tablicy informacyjnej, na której wyświetlane są szczegółowe parametry emisji. Instalacja jest też na bieżąco monitorowana przez urzędy odpowiedzialne za kontrolę stanu środowiska. Okazało się, że system oczyszczania spalin takich instalacji jest tak zaawansowany, iż nie ma mowy o negatywnym wpływie na otoczenie.

W wyjeździe studyjnym wzięli udział członkowie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego – eksperci, urzędnicy i przedstawiciele strony społecznej, którzy na bieżąco monitorują przygotowania do budowy spalarni odpadów Gdańsku orazprzedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe w Gdańsku. Zgodnie z aktualnymi planami zostanie ona uruchomiona na terenie Zakładu Utylizacyjnego w 2020 r.