Archiwum wiadomości

Przedstawiciele władz Gdańska wizytowali spalarnię w Bydgoszczy

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Bydgoszczy został oddany do użytkowania pod koniec 2015 r. Obsługuje Bydgoszcz oraz Toruń wraz z okalającymi te miasta 15 gminami. Inwestycja była współfinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W efekcie projektu postał nie tylko ZTPOK w Bydgoszczy, ale również kompostownia o wydajności 4 000 Mg/rok, stacja przeładunkowa odbioru odpadów w Toruniu oraz infrastruktura sieci przesyłowej, dzięki której odzyskane z odpadów prąd i ciepło trafiają do bydgoskich gospodarstw domowych.

Uczestnicy wizyty spotkali się z przedstawicielami zarządzającej instalacją spółki ProNatura, którzy opowiedzieli o założeniach projektu, jego budowie oraz stosowanej technologii. Następnie szczegółowo omówiono wszystkie procesy, od momentu dostawy odpadów, ich przygotowanie do obróbki termicznej, poprzez spalanie, aż do etapu końcowego – powstania żużla, który wykorzystywany jest do celów przemysłowych, i popiołu.

- Bydgoska instalacja wykorzystuje technologię rusztową, czyli taką, jaka jest przewidziana w projekcie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w gdańskich Szadółkach – wyjaśnia Cyprian Maciejewski, rzecznik Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. - Nie do przecenienia jest możliwość zapoznania się z realiami działania istniejącej spalarni oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. Tego typu wizyty wpisują się w działania informacyjne i edukacyjne realizowane przez ZU i  cieszymy się, że w ich wyniku również przedstawiciele władz będą mogli dzielić się zdobytą wiedzą z mieszkańcami.

Na początku października 2016 roku odbyła się ostatnia tura dialogu konkurencyjnego z pięcioma oferentami, którzy zostali zakwalifikowani do tego etapu postępowania przetargowego. Są to konsorcja o bardzo dużym doświadczeniu zarówno w projektowaniu i budowie jak też eksploatacji tego typu inwestycji. Po zakończeniu prac nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia potencjalni wykonawcy będą mogli przygotować i złożyć oferty końcowe. Zgodnie z aktualnymi założeniami spalarnia zostanie uruchomiona w 2020 r.