Archiwum wiadomości

Spotkanie dla Radnych Miejskich dotyczące Portu Czystej Energii

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zorganizował 14 lutego kolejne spotkanie dedykowane radnym, podczas którego przedstawicielom obu klubów przekazano aktualną wiedzę nt. postępów w przygotowaniach do budowy spalarni odpadów na terenie Szadółek.

W dyskusji udział wzięło sześcioro radnych, a także zastępca prezydenta Gdańska, Andrzej Bojanowski oraz dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim, Sławomir Kiszkurno. Stan realizacji inwestycji zreferował prezes ZU, Wojciech Głuszczak, informując m.in. o pozytywnej wstępnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie unijne, czynnikach kształtujących koszty inwestycyjne oraz ceny za tonę zutylizowanego odpadu. Szczegółowo omawiano też temat wycofania się dwóch zakładów z dostarczania odpadów do przyszłej spalarni i wpływ tej sytuacji na realizację projektu oraz koszty ponoszone przez samorząd i mieszkańców.

 - Inwestycja jest wdrażana zgodnie z planem. Mamy realne szanse na dofinansowanie unijne, a jak wiadomo, bez tych pieniędzy instalacji raczej nie uda się uruchomić. Dlatego najbliższe miesiące powinny przynieść przełom w projekcie. Po pierwsze będziemy wiedzieć czy otrzymamy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poznamy oferty 5 potencjalnych wykonawców i operatorów spalarni. Tym samym realnie określimy koszty budowy i późniejszej eksploatacji tej instalacji – wyjaśniał podczas spotkania prezes Głuszczak.

 Z ramienia Rady Miasta w spotkaniu udział wzięli: Wojciech Stybor, Kazimierz Koralewski, Jacek Teodorczyk, Teresa Wasilewska, Piotr Borawski, Bogdan Oleszek.