Archiwum wiadomości

Wizja lokalna na działce pod budowę Portu Czystej Energii

W dniu 28 lutego br. przedstawiciele konsorcjów, które biorą udział w dialogu konkurencyjnym, dokonali wizytacji działki przeznaczonej pod budowę ZTPO. Zgodnie z decyzją środowiskową, spalarnia odpadów zostanie zlokalizowana na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Pod budowę instalacji zarezerwowana jest około trzyhektarowa działka.

W dniu 22 grudnia 2016 r. Zamawiający przekazał Wykonawcom, którzy brali udział w dialogu konkurencyjnym, zaproszenie do składania ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Kolejnym, obowiązkowym etapem postępowania ofertowego jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Obecnie na terenie przeznaczonym pod budowę spalarni prowadzone są prace geologiczne, które następnie staną się podstawą dla badań laboratoryjnych. Działania te mają na celu określenie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w podłożu działki, na której ma być zlokalizowana instalacja.

Termin składania ofert na projekt, budowę i eksploatację spalani odpadów został wyznaczony na 30 czerwca 2017 r.