Archiwum wiadomości

Spotkanie partnerów projektu termicznego

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak gościł włodarzy Tczewa i Kwidzyna oraz szefów trzech Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, które będą przekazywać odpady do planowanej w Gdańsku spalarni odpadów. Główną ideą spotkania było przybliżenie stanu realizacji inwestycji oraz jej statusu, także w kontekście odejścia z projektu RIPOKu Eko Dolina oraz RIPOKu Bierkowo. Miasto Tczew reprezentował Prezydent Mirosław Pobłocki oraz Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Marcin Cejer. W imieniu Kwidzyna zaproszenie przyjął Burmistrz Andrzej Krzysztofiak i Zenon Kośmiński, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Gilwa Mała.

– Projekt budowy spalarni wkracza w decydujący moment, ponieważ w najbliższych miesiącach wpłyną oferty w ramach przetargu oraz rozstrzygnie się kwestia dofinansowania inwestycji. Wykonaliśmy z naszymi partnerami bardzo dużo pracy, przeprowadziliśmy wiele trudnych, ale owocnych rozmów. Uznałem, że to dobry czas, by podziękować wszystkim partnerom za dotychczasowe zaangażowanie
i przedyskutować bieżące sprawy
 – wyjaśnił prezydent Piotr Grzelak.

Stan zaawansowania projektu, harmonogram dalszych działań, warianty cenowe, uzależnione od wielkości obiektu, to niektóre z tematów omówionych przez Wojciecha Głuszczaka, Prezesa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Prezentacja była tylko przyczynkiem do dyskusji na tematy prawne i ekonomiczne związane z realizacja tego złożonego projektu. Analizowano też szanse projektu na dofinansowanie unijne. Podsumowując spotkanie Prezydent Grzelak zadeklarował wsparcie doradców i specjalistów zajmujących się inwestycją jak też wolę udziału gdańskich przedstawicieli w spotkaniach z radnymi miejskimi czy innymi interesariuszami, jeśli partnerzy wyraziliby takie oczekiwanie.
Z drugiej strony zarówno Prezydent Tczewa jak i Burmistrz Kwidzyna potwierdzili swoje dalsze zaangażowanie w projekt.