Archiwum wiadomości

Zmiany w zarządzie Zakładu Utylizacyjnego, priorytetowe zadania będą kontynuowane

Podczas konferencji prasowej dotyczącej  budowy nowej, hermetycznej hali kompostowni, która odbyła się 3 kwietnia 2017 r., w Zakładzie Utylizacyjnym, przedstawiono nowego prezesa spółki – Michała Dziobę, doświadczonego menadżera, związanego z branżą gospodarki odpadami od kilkunastu lat.

– Decyzją właściciela pan Michał Dzioba wzmocni zarząd Zakładu, który w najbliższych 2-3 latach zmierzy się ze strategicznymi zadaniami, o znaczeniu nawet na dziesięciolecia. W kluczową fazę wszedł projekt budowy spalarni odpadów a także inwestycja budowy nowej, hermetycznej kompostowni. Ponadto Zakład czekają przygotowania do nowego systemu gospodarki odpadami, który zacznie obowiązywać w mieście za rok – wyjaśniła rzecznik prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. 

Wojciech Głuszczak, piastujący do tej pory stanowisko prezesa Spółki, obejmie funkcję członka zarządu ds. finansowych. – Doświadczenie dotychczasowego prezesa jest niebagatelne – budował ten zakład, rozliczał wielki projekt unijny i prowadził inwestycje, dlatego nadal będzie wspierał spółkę i pozostanie w zarządzie – dodała rzecznik.

Michał Dzioba pełnił przez wiele lat funkcję dyrektora generalnego Grupy Amest, włoskiej spółki obecnej na polskim rynku gospodarki odpadami od 1996 r. W latach 2005-2009 odpowiadał za restrukturyzację techniczną, organizacyjną i finansową spółek z włoskiej grupy, w tym trzech zakładów zagospodarowania odpadów: w Kamieńsku, Otwocku i Mażanach pod Kętrzynem. Przeprowadził również rekultywację dwóch składowisk odpadów komunalnych. W swojej karierze odbył staż w zakładzie zagospodarowania odpadów w Mestre (Wenecja), a w latach 2010-2012 współpracował z szefem europejskiej federacji gospodarki odpadami i usług środowiskowych (FEAD).

Nowy prezes w pierwszym dniu urzędowania jednoznacznie zadeklarował, że priorytety firmy pozostają bez zmian, również w kontekście budowy spalarni odpadów. – Jestem tu po to by jak najskuteczniej zrealizować wraz zespołem te zadania: ograniczyć uciążliwości zapachowe, unowocześniać, rozwijać instalację oraz organizację, a także doprowadzić do budowy spalarni odpadów. Gdański zakład jest jednym z największych w kraju i stanowi rzeczywiście wyzwanie w wielu aspektach. Czekałem na takie wyzwanie – przekonywał Michał Dzioba.

Jak zadeklarował, będzie kontynuował otwartą politykę informacyjną spółki i chętnie przedstawi swoją koncepcję rozwijania Zakładu, po krótkim okresie wdrożenia w realia firmy oraz szczegółowych konsultacjach ze swoim zespołem. Dlatego zaproponował zakomunikowanie tej wiedzy opinii publicznej w maju br. 

MICHAŁ DZIOBA – BIOGRAM PREZESA ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO W GDAŃSKU

Michał Dzioba jest menedżerem z wieloletnim stażem. Od 12 lat pracuje w branży gospodarki odpadami. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu technologii zagospodarowania odpadów oraz obowiązujących przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Przez ostatnie lata pełnił funkcję dyrektora generalnego Grupy Amest, włoskiej spółki obecnej na polskim rynku gospodarki odpadami od 1996 r. W latach 2005-2009 odpowiadał za restrukturyzację techniczną, organizacyjną i finansową spółek z grupy, w tym trzech zakładów zagospodarowania odpadów: w Kamieńsku, Otwocku i Mażanach pod Kętrzynem. Przeprowadził również rekultywację dwóch składowisk odpadów komunalnych.

Pod zarządem Michała Dzioby zakłady te zostały dostosowane do wymogów przewidzianych dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wszystkie otrzymały status RIPOK i zostały wpisane do Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami.

W trakcie pracy w Grupie Amest Michał Dzioba nadzorował również projekt budowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Ruszczynie (gmina Kamieńsk) – od wyboru technologii, poprzez zapewnienie finansowania, po wykonanie i uruchomienie obiektu.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada również dyplom Master of Business Administration Dominican University of Illinois, Chicago. W swojej karierze odbył staż w zakładzie zagospodarowania odpadów w Mestre (Wenecja), którego elementem była m.in. spalarnia odpadów komunalnych. W latach 2010-2012 współpracował z prezesem europejskiej federacji gospodarki odpadami i usług środowiskowych (FEAD).

Posługuje się językiem angielskim i włoskim. 44 lata, żonaty, ojciec trójki dzieci.Z zamiłowaniem uprawia triathlon.