Bieżące działania informacyjne

Po zakończeniu formalnej procedury konsultacji społecznej Zakład Utylizacyjny w Gdańsku kontynuuje regularne działania informacyjne dot. projektu spalarniowego. Zachęcamy również Mieszkańców oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania wszelkich pytań i potrzeb informacyjnych bezpośrednio do Zakładu. Nasi specjaliści pozostają do dyspozycji wszystkich zainteresowanych. Namiary znajdują się w zakładce „kontakt".

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.