Port Czystej Energii

ZTPO czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku, zwany też popularnie spalarnią, to nowoczesna instalacja umożliwiająca termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów. Innymi słowy jest to elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady, stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować. W 2023 roku tego typu obiekt powstanie w Gdańsku i będzie funkcjonował pod nazwą Port Czystej Energii.

Gdańska instalacja przetworzy 160 tys. ton odpadów z Gdańska i 34 pomorskich gmin z 3 instalacji komunalnych MBP. Będą to np. zużyte pieluchy jednorazowe, podpaski, siatki foliowe, styropian, zabrudzony papier, czy folie po słodyczach.

W Unii Europejskiej produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów ma status energii odnawialnej i czystej, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel czy gaz, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie kontrolować emisję i zawartość spalin. Co więcej, spalanie powoduje, że mniej odpadów jest deponowanych na składowiskach, a co za tym idzie zapełniają się one dużo wolniej niż dotychczas. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność działania instalacji w Gdańsku zapewni tzw. rusztowa technologia spalania. Jest ona wykorzystywana w 95 proc. z ponad 400 spalarni odpadów w Europie.

W Polsce tego typu instalacje eksploatowane są m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY NOWOCZESNEJ SPALARNI ODPADÓW?

  • produkcja coraz większej Ilości odpadów
  • brak możliwości przetworzenia odpadów nienadających się do recyklingu
  • zakaz składowania tzw. frakcji energetycznej (resztkowej) odpadów i konieczność zagospodarowania jej w odpowiedni sposób
  • coraz mniej miejsca na uciążliwych składowiskach

JAKIE BĘDĘ EFEKTY URUCHOMIENIA INSTALACJI:

  • produkcja energii elektrycznej i ciepła z odpadów
  • stabilny i nieuciążliwy dla mieszkańców sposób zagospodarowania odpadów
  • ograniczenie zużycia paliw kopalnych i zmniejszenie emisji CO2 w porównaniu do oddzielnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
  • stała cena za termiczne przekształcanie odpadów, korygowana jedynie o inflacje i inne wskaźniki makroekonomiczne, przez minimum 25 lat
  • ograniczenie transportu odpadów i kosztów Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku