Oddziaływanie

CZY SPALARNIA SPOWODUJE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWE?

Obok pytania o emisję spalin, o czym opowiemy w osobnym punkcie, największe zainteresowanie w konsultacjach społecznych budził aspekt nieprzyjemnej woni odpadów. Nie będzie ona jednak odczuwalna dla okolicznych mieszkańców. Bunkier, do którego wyładowywane będą odpady, będzie tak zaprojektowany, aby niezbędne do spalania powietrze zasysane było wprost z tego zbiornika. Oznacza to, że w bunkrze będzie ponowało cały czas odpowiednie podciśnienie, przez co nawet podczas wyładunku uciążliwe powietrze nie wydostanie się na zewnątrz. Natomiast zassane powietrze będzie wykorzystywane w procesie spalania i tym samym całkowicie neutralizowane zapachowo.

CZY REGIONALNY CHARAKTER INWESTYCJI OZNACZA, ŻE POWSTANIE OLBRZYMI OBIEKT?

Spalarnia, która powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku będzie średnim obiektem w skali kraju i niewielkim w porównaniu do wielu europejskich spalarni, których moce przerobowe są często kilkukrotnie większe od tych przewidzianych dla pomorskiej instalacji. Port Czystej Energii ma z założenia obsługiwać tylko ok. 30% gmin z województwa.

CZY ZWIĘKSZY SIĘ UCIĄŻLIWOŚĆ TRANSPORTU DLA OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW?

Szacuje się, że po uruchomieniu spalarni na teren Zakładu Utylizacyjnego wjeżdżać będzie dziennie o ok. 10 pojazdów więcej. Przeważająca większość z nich będzie trafiała do celu poprzez obwodnicę.
Odpady z terenu Gdańska oraz gmin: Kolbudy, Kartuzy, Pruszcz Gdański i Zukowo i tak trafiają do Zakładu Utylizacyjnego, zatem zmiana w natężeniu ruchu nie będzie odczuwalna.

CZY W GDAŃSKU SPALANE SĄ OBECNIE ODPADY KOMUNALNE?

W setkach domowych pieców, które emitują do powietrza duże ilości bardzo szkodliwych substancji. Tylko zaawansowane technologie stosowane w spalarniach zapewniają skuteczne filtrowanie spalin i spełnianie rygorystycznych norm środowiskowych w ramach prawa Unii Europejskiej. Emisje z kominów nowoczesnych spalarni są nieporównywalne do emisji z licznych kominów domowych regularnie spalających odpady. Uwaga! Spalarnia funkcjonująca w gdańskim Nowym Porcie jest przeznaczona do odpadów niebezpiecznych, a nie do komunalnych. To zupełnie inny typ instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

W JAKI SPOSÓB SKUTECZNIE OCZYSZCZAĆ SPALINY Z ZTPO?