PGO

W dniu 29.12.2016r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił "Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022"(PGOWP 2022), który stanowi aktualizację "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018".
PGOWP 2022 uwzględnia działania mające na celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022. W województwie pomorskim wyznaczono 4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi: Północny, Południowy, Zachodni, Wschodni.
Zgodnie z PGOWP 2022 w związku z koniecznością domknięcia systemu gospodarki odpadami w województwie pomorskim planuje się budowę zakładów termicznego przekształcania odpadów, w których ma być spalana energetyczna frakcja odpadów komunalnych, wyprodukowana przez pomorskie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. W Gdańsku planowana jest budowa ITPO, która ma zapewnić przetwarzanie odpadów powstających w regionie Północnym oraz powstających w innych instalacjach regionalnych, zlokalizowanych w sąsiednich regionach gospodarki odpadami komunalnymi.


Więcej informacji pod linkiem.