Gdzie powstają w Polsce regionalne spalarnie?

Do niedawna jedynym w Polsce zakładem termicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek. ZUSOK przyjmuje do kompleksowego unieszkodliwiania 60 000 Mg na rok stałych odpadów komunalnych, z czego ok. 47 000 Mg kierowane jest do spalenia.

Aktualnie w Polsce uruchomionych jest 5 nowoczesnych spalarni odpadów komunalnych. W 2016 roku gotowa do eksploatacji powinna być też instalacja w Szczecinie. Natomiast miasta, które przygotowują się do wybudowania takich instalacji to Gdańsk, Warszawa, Katowice i Rzeszów. Regionalna spalarnia, która stanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku będzie obiektem średniej wielkości w skali Polski oraz niewielkim w porównaniu do kilkuset podobnych instalacji funkcjonujących na całym świecie. Wiele z nich jest trzy, a nawet czterokrotnie większych pod względem mocy przerobowych.

Spalarnie odpadów komunalnych w Polsce 

Mapa poniżej prezentuje 6 istniejących już nowych spalarni oraz 2 wybrane inwestycje spośród tych przygotowywanych (Warszawa i Gdańsk). W okręgach podana jest liczba linii technologicznych i rodzaj systemu oczyszczania spalin. Nad okręgami pokazana jest wydajność instalacji.