Czy europejskie spalarnie są lokalizowane w miastach?

Instalacje do termicznego przetwarzania odpadów od wielu lat funkcjonują na całym świecie, nie tylko w Europie. Zakłady często położone są w centrach zurbanizowanych miast (Wiedeń, Tokio). W przypadku dużych, rozwiniętych miast, które muszą zbudować spalarnię w ramach swoich granic administracyjnych, często po prostu nie ma możliwości uruchomienia spalarni z dala od osiedli mieszkaniowych. Najlepsze dostępne technologie m.in. w zakresie oczyszczania spalin to umożliwiają, ponieważ gwarantują bezpieczeństwo mieszkańców. Takie rozwiązania będą zastosowane również w regionalnej spalarni, która powstanie w Gdańsku. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady takich instalacji ulokowanych w zurbanizowanym otoczeniu.

 • ZTPO w Kłajpedzie

  250 000 Mg/rok odpadów komunalnych
  Technologia: rusztowa
  System oczyszczania spalin: pół-suchy
  Rok oddania do eksploatacji 2013

 • ZTPO- Sant Adrià de Besòs w Barcelonie

  360 000 Mg/rok
  Technologia: rusztowa
  System oczyszczania: pół-suchy
  Generalna przebudowa 2014

 • ZTPO w Londynie

  Waloryzuje 420 000 Mg/rok odpadów komunalnych.
  Produkuje energię elektryczną zaspakajając potrzeby 48,000 gospodarstw domowych.

 • ZTPO w Monachium

  Waloryzuje 680 000 Mg/rok odpadów komunalnych.
  Produkuje energię cieplną i elektryczną (w 2012 r. - 735,774 MWh EC i 81,753 MWh EE).